TEST – Over ons

Back Home

"verbeter de wereld, begin een bedrijf"

In 2015 is Sunfield Consulting opgericht door Jeroen Zonneveld. Na een emotionele en heftige periode ontstond een kantelpunt in zijn leven en het besef dat hij een andere koers moest varen. Iets doen waarmee hij het positieve verschil kan maken en hoe klein ook een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Om het verschil te kunnen maken ontstond het idee ‘verbeter de wereld begin een bedrijf’.

Ruim vijftien jaar houdt hij zich met veel enthousiasme bezig met vraagstukken op het gebied van inkoop, aanbesteden en facility management, waarvan hij de laatste acht jaar achtereenvolgens werkzaam is geweest als hoofd inkoop en inkoopconsultant, hoofdzakelijk voor gemeenten, schoolbesturen en private ondernemingen.

Om het positieve verschil te kunnen maken begeleiden we met Sunfield Consulting organisaties met vraagstukken op het gebied van inkoop, aanbesteden en facilitair management en combineren we dit met thema’s als duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en social return, met als doelstelling op deze manier ‘sociale en maatschappelijke impact’ te realiseren. Hierbij maken we gebruik van een pragmatische insteek en in veel gevallen gebruiken we elementen van de Best Value methodiek, ook wel bekend als prestatie inkoop.

De komende jaren zullen de nodige uitdagingen op ons afkomen die van grote invloed zullen zijn op onze maatschappij en de wereld waarin we leven. Denk alleen al aan de uitdagingen als gevolg van de klimaatopwarming, de krapte op de arbeidsmarkt, de problemen in de zorg en de steeds groter wordende groep kwetsbare mensen in onze samenleving.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zullen we zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en op zoek moeten gaan naar nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen mensen, groepen en organisaties. Ook zullen we elkaar moeten inspireren en uitdagen om keuzes te maken waarmee het positieve verschil voor de maatschappij gemaakt kan worden.

Met Sunfield Consulting vervullen we een aanjagende rol om hier een bijdrage aan te leveren. Wij geloven dat inkoop, aanbesteden en facilitair management als instrument een belangrijke rol kan vervullen om marktpartijen uit te dagen om met oplossingen te komen die (veelal zonder bijkomende kosten) bijdragen aan het realiseren van impact met als doel het creëren van een betere wereld voor mens, milieu en maatschappij.

Sunfield Consulting

Why & How

Elke dag het verschil kunnen maken door positief en respectvol met elkaar om te gaan en impact te creëren door keuzes te maken die een bijdrage leveren aan een betere wereld voor mens, milieu en maatschappij. Daar geloof ik in!

Door mensen en organisaties uit te dagen te kiezen voor sociaal-maatschappelijke en duurzame oplossingen, waarbij win-win situaties en gemeenschappelijke belangen centraal staan.

Ons dna

ons-dna