Schoonmaak

Schoonmaak

Voor een schoolbestuur met circa 13.000 leerlingen hebben we de Europese aanbesteding begeleid voor schoonmaakdiensten en glasbewassing. Om een gelijk speelveld te creëren voor regionale/lokale schoonmaakbedrijven en landelijk opererende schoonmaakbedrijven om aan de aanbesteding deel te nemen, is de aanbesteding voor de 20 scholen opgesplitst in 16 deelpercelen. Uitkomst van de aanbesteding is een gezonde mix van regionale/lokale bedrijven en landelijk opererende bedrijven waaraan de opdrachten zijn gegund, tegen marktconforme schoonmaaktarieven. Door per perceel de schouwing en een interviewfase een prominente rol te geven, is aan inschrijvers veel ruimte gegeven hun expertise te etaleren en zijn per deelperceel veel maatwerkoplossingen ontstaan.

Enkele voorbeelden hierbij zijn: uitvoering van extra sanitairrondes, overname van eigen schoonmaakdienst, overgang van avond- naar dagschoonmaak en op een aantal scholen is gestart met maatschappelijke leerwerktrajecten voor mensen en leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Project Details

  • Customer:
    Schoolbestuur
  • Date:
    november 11, 2017