MVO beleidsplan

MVO beleidsplan

Voor een private onderneming hebben we de begeleiding verzorgd voor het invoeren van een MVO beleidsplan.

Het doel van de begeleiding was het invoeren van de MVO Prestatieladder, op kunnen gaan voor certificatie en het onderstrepen van de manier waarop de gehele onderneming invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hiervoor is het volgende stappenplan gehanteerd.

 

 Stappenplan MVO Prestatieladder:

 1. Bepalen ambitieniveau, vormen MVO team en aanwijzen MVO coördinator
 2. Uitvoeren nulmeting op de 33 MVO indicatoren
 3. Uitvoeren stakeholders- en materialiteitsanalyse
 4. Bepalen beleid, doelstellingen en maatregelen
 5. Bepalen procedures en inrichten managementsysteem (compliance)
 6. Opstellen communicatieplan
 7. Opstellen relevante KPI’s op 33 MVO indicatoren
 8. Opstellen MVO- en duurzaamheidsverslag
 9. Voorbereiden van de organisatie op certificering

Project Details

 • Date:
  november 16, 2017