Inkoop professionalisering

Inkoop professionalisering

Voor een schoolbestuur met een jaarlijkse inkoopspend van circa 35 miljoen euro hebben we, als onderdeel van het inrichten en organiseren van een professionele centrale inkoopfunctie, een inkoopbeleidsplan ontwikkeld. Aan de hand van het uitvoeren van een inkoopdiagnose binnen de ‘eigen’ organisatie, bestaande uit een kwalitatieve en kwantitatieve analyse, zijn gegevens verzameld om richting te geven aan het inkoopbeleid en verbeteringen door te kunnen voeren op inkoopgebied.

De kwalitatieve analyse bestond uit het houden van een viertal interviews binnen de organisatie om inzicht te krijgen in de inkooporganisatie en de inkoopprocessen binnen de organisatie. De kwalitatieve analyse bestond uit het uitvoeren van een spendanalyse (een inkoopanalyse op crediteurenniveau).

Door het periodiek uitvoeren van de inkoopdiagnose en analyse van de verzamelde gegevens zijn jaarlijks inkoopactieplannen opgesteld en invulling gegeven aan de inkoop- en aanbestedingskalender.

Project Details

  • Customer:
    Dunamare Onderwijsgroep
  • Date:
    november 11, 2017