Dienstverleningsconcept met 30% SROI invulling

Dienstverleningsconcept met 30% SROI invulling

Voor een nieuwe te realiseren gemeentehuis bestaande uit twee gebouwen voor een gemeente in de Randstad hebben we het dienstverleningsconcept opgesteld voor het verzorgen van integrale facilitaire dienstverlening.

Een belangrijke en ook unieke doelstelling van het dienstverleningsconcept was het realiseren van een SROI invulling van circa 30% van de aanneemsom.  Dit hebben we gerealiseerd door het dienstverleningsconcept te combineren met het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking en het bieden van stageplaatsen en leerwerktrajecten voor mensen en leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee brengt deze gemeente mensen uit haar kaartenbakken richting arbeid en is een intensieve samenwerking aangegaan met de regionale SW-organisatie.

De scope van de dienstverlening bestond uit de volgende onderdelen:

  • Het leveren van dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten, glasbewassing, sanitair- en kantoorsupplies en het verzorgen van technische (facilitaire) onderhoudswerkzaamheden;
  • En het dagelijks verzorgen van het facilitair management.

Hiernaast moest de inrichting van de dienstverlening een bijdrage leveren aan:

  • Het stimuleren van samenwerking en ontmoeting in een flexibel werkplekconcept;
  • Een gastvrije en kwalitatief goede dienstverlening voor de gemeente en haar gebouwgebruikers;
  • En een dienstverlening ontstaan die gekenmerkt wordt door maatschappelijke betrokkenheid en lokale verbondenheid.

Project Details

  • Date:
    november 16, 2017