Afval- en archief inzameling

Afval- en archief inzameling

Voor een schoolbestuur met 24 scholen en circa 13.000 leerlingen hebben we een Europese aanbesteding begeleid voor het verzorgen van afval- en archiefinzameling voor 30 schoolgebouwen. De uitkomst van het aanbestedingstraject is een optimalisatie van de inzamelmiddelen en ledigingsfrequenties en een kostenbesparing van circa € 65.000 (exclusief BTW) per jaar. Hiernaast maakt het bieden van maatschappelijke stages voor leerlingen en het gezamenlijk opzetten van een leerwerkbedrijf integraal onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst.

Project Details

  • Customer:
    Dunamare Onderwijsgroep
  • Date:
    november 11, 2017