Maatschappelijk verantwoord inkopen

Voor al uw inkoop en facilitaire vraagstukken

Projects & Consultancy

Facility management, Project management en Huisvesting

People

Interim Management, Coaching, Trainingen en cursussen en Workshops


Purchase

(Europese) Aanbestedingen, Inkoopadvies en Tenderadvies

Wilt u meerwaarde voor hetzelfde inkoopbudget? 

Grip op inkoopuitgaven, voldoen aan aanbestedingsrichtlijnen en door maatschappelijk verantwoord inkopen het verschil maken voor uw organisatie én de maatschappij?

Dat kan! Wij begeleiden gemeenten, schoolbesturen en private ondernemingen met vraagstukken op het gebied van inkoop, aanbesteden en facilitair management.

Door anders te kijken naar inkoop en facilitaire dienstverlening, te denken buiten gebaande paden is het bij veel opdrachten mogelijk méérwaarde te realiseren voor uw organisatie én de maatschappij.

We begeleiden inmiddels ruim 10 jaar inkoop- en aanbestedingstrajecten. Door het regelmatig wijzigen van wet- en regelgeving en een continue veranderende samenleving en behoeften, hebben veel organisaties te maken hebben met complexe inkoop- en facilitaire vraagstukken.  Door onze jarenlange ervaring op inkoopgebied en facility management, zijn we bekend met deze uitdagingen en kunnen we met pragmatische oplossingen en een maatschappelijke focus voor organisaties het verschil maken.

Kracht van samenwerking en voordelen van éénmanszaak. Wat we belangrijk vinden is dat klanten met één contactpersoon en korte lijnen te maken hebben. We maken gebruik van de kracht van samenwerking door te werken met een team van (zelfstandige) specialisten die elkaar versterken. Per project zoeken we binnen dit team de specialist die waarde kan toevoegen, maar klanten hebben gedurende het traject maar één contactpersoon. Ook passen we standaard het vier ogen principe toe door ieder aanbestedingsdocument voorafgaand aan publicatie door een aanbestedingsjurist te toetsen.

Inkoop professionaliseren en direct besparen. Door het professionaliseren van inkoop realiseert u als organisatie een gemiddelde besparing van 5 tot 10% op uw jaarlijkse inkoopuitgaven. Besparingen die door uw organisatie direct ingezet kunnen worden. Voor gemeenten en schoolbesturen die aan het begin staan van inkoop professionalisering hebben we een inkoopdiagnose pakket ontwikkeld om op een pragmatische wijze te kunnen starten. In een kort tijdsbestek beschikt u over een inkoopactieplan om direct aan de slag te gaan, een tevreden accountant heeft en grip krijgt op uw inkoopuitgaven.

Ondernemen met maatschappelijke impact, een nieuwe invulling van MVO. De economie in ons land verandert in een rap tempo naar een betekeniseconomie. In de betekeniseconomie is ‘maatschappelijk van betekenis zijn’ de primaire vorm van waarde-uitwisseling.

Uit onderzoek is gebleken dat betekenisvolle bedrijven, die hun commerciële belang gebruiken om maatschappelijke doelen te verwezenlijken, de afgelopen jaren de grootste groei hebben doorgemaakt en dat in tijden van economische recessie!

Economen verwachten dat binnen vijf jaar ‘ondernemen met maatschappelijke impact ofwel ‘ondernemen en maatschappelijk het verschil maken‘ de nieuwe norm voor MVO is. Bedrijven die op de oude manier verder gaan kunnen uiteindelijk vastlopen, want ondernemen met maatschappelijke impact is niet zomaar een geaccepteerde norm van ondernemen. Het wordt de norm!

Vanuit de wetenschap dat betekenis de nieuwe aanjager van economische ontwikkeling is, stoeien bijna alle grote bedrijven in Nederland op bestuurlijk niveau met de vraag hoe zakelijke groei en maatschappelijke betekenis een integraal onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.

Organisaties die hier nu mee aan de slag gaan hebben een concurrentievoordeel!

We helpen organisaties om met hun MVO-beleid maatschappelijk het verschil te maken en dit te vertalen naar hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ook gemeenten, schoolbesturen en private ondernemingen raden we aan om hiermee aan de slag te gaan en hun inkoop- en aanbestedingsbeleid te gebruiken om maatschappelijk het verschil te maken. U bent hiermee niet alleen een voorbeeld voor de maatschappij, maar het versterkt de identiteit en imago van uw organisatie en u kunt de vruchten plukken van de vele positieve effecten die dit met zich mee brengt.

Bekijk hier de inspirerende documentaire ‘Rendement van geluk’ – van VPRO Tegenlicht!

Maatschappelijk verantwoord inkopen en maatschappelijke impact realiseren. Inkoop- en aanbestedingstrajecten zijn een belangrijk instrument om marktpartijen uit te dagen een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen.

Dit noemen we maatschappelijk verantwoord inkopen ofwel inkopen met maatschappelijke impact.

Om met inkoopopdrachten de beste deal te realiseren voor de economie én de maatschappij, gebruiken we vaak elementen van de Best Value benadering. Deze inkoopmethodiek (ook wel bekend als prestatie inkoop) geeft marktpartijen de ruimte hun expertise te presenteren, met als doel tegen de beste prijs tot maatwerkoplossingen te komen.

Maatschappelijke impact realiseren door maatschappelijk verantwoord inkopen, waar moet ik dan aan denken? Een aantal voorbeelden:

 • Het realiseren van opleidingsmogelijkheden en uitstroomplekken voor leerlingen
 • Het zorgen voor arbeidsmarkttoeleiding door samenwerking tussen de school en de leverancier
 • Het optimaliseren van het onderwijsaanbod door het organiseren van verbindingen tussen de school en de werkgeversmarkt
 • Het koppelen van het lesprogramma van leerlingen aan een door de leverancier te realiseren project
 • Het opzetten van nieuwe leerwerktrajecten door een samenwerkingsverband tussen de school en de leverancier
 • De leerlingen (en hun ouders/ verzorgers) laten profiteren van inkoopvoordelen en gunstige betalingscondities
 • Het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking
 • Het aanbieden van werkervaringsplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Met maatschappelijk verantwoord inkopen kunt u kansen creëren voor anderen. Organisaties die de invulling van facilitaire diensten (schoonmaak, catering, groenvoorziening, logistiek, et cetera.) hebben uitbesteed en door een externe partij laten verzorgen, kunnen maatschappelijke betekenis geven aan hun dienstverlening.

Dit kan door in het aanbestedingstraject marktpartijen uit te dagen sociaal te ondernemen. Een commerciële dienstverlener wordt dan gevraagd het verzorgen van de facilitaire dienstverlening te combineren met het bieden van arbeidsplaatsen of werkervaringsplekken aan mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Dit alles met als doel op een duurzame en verantwoordelijke manier te zorgen voor arbeidsmarkttoeleiding en iemand zelfstandig het minimumloon te laten verdienen.

Organisaties kunnen op deze manier bijdragen aan een ‘inclusieve arbeidsmarkt’ en kansen bieden aan leerlingen afkomstig uit het Praktijk- of VSO-onderwijs of mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat veel organisaties niet weten is dat met deze innovatieve manier van inkopen ook invulling gegeven kan worden aan de Participatiewet!

Naast de maatschappelijke impact levert maatschappelijk verantwoord inkopen organisaties veel voordelen:

 • Je bent een voorbeeld voor leerlingen
 • Je kunt zichtbaar invulling geven aan je MVO-profiel
 • Je creëert trotse en betrokken medewerkers, klanten en stakeholders
 • Het versterkt je visitekaartje en draagt bij aan een positief imago en identiteit
 • Het is een motor voor vernieuwing
 • Je bent een aantrekkelijke werkgever voor jonge talentvolle werknemers
 • Je kunt invulling geven aan de Participatiewet en aan social return verplichtingen

Aanbestedingsmethode om succesvol maatschappelijke impact te realiseren. Hiervoor hebben we een blauwdruk van een  aanbestedingsleidraad ontwikkeld, waarmee op een commerciële manier succesvol maatschappelijke impact gerealiseerd kan worden.

Jaarlijks wordt in Nederland voor meer dan 70 miljard door de overheid ingekocht. Wat een positieve ontwikkeling is, is dat het toepassen van Social Return steeds vaker onderdeel uitmaakt van inkoop- en aanbestedingstrajecten. Helaas worden veel Social Return afspraken gekenmerkt door vrijblijvendheid, of blijkt gedurende de overeenkomst dat afspraken geen duurzaam karakter hebben of de impact voor de maatschappij nagenoeg nihil is.

Om dit in de toekomst te kunnen voorkomen en echt het maatschappelijke verschil te maken, voelden wij ons uitgedaagd om in de keuken te kijken van een aantal zeer succesvolle sociale ondernemingen. Ondernemingen die dagelijks de dienstverlening bij hun opdrachtgevers combineren met het realiseren van arbeidsmarkt toeleiding voor mensen en leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de kennis en inzichten die we hiermee hebben opgedaan hebben we een aanbestedingsmethode en tools ontwikkeld om succesvol en op een duurzame wijze maatschappelijke meerwaarde te realiseren.