Inkoop en aanbesteden

We verzorgen een breed pakket aan ondersteuning en advies in de gehele keten van inkoop. Van inkoop professionalisering tot het begeleiden van inkoop- en (Europese) aanbestedingsvraagstukken en verzorgen van leveranciers- en contractmanagement.

Europese, nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen

Bij het begeleiden van Europese en nationale aanbestedingstrajecten zijn bij ons rechtmatigheid en doelmatigheid belangrijke uitgangspunten. Standaard passen we het vier ogen principe toe, door ieder aanbestedingsdocument voorafgaand aan publicatie op het aanbestedingsplatform Tenderned door onze aanbestedingsjurist te laten toetsen.

Wij richten ons bij aanbestedingstrajecten op het realiseren van de beste deal voor de economie én de maatschappij meest voordelige inschrijving. Hiervoor gebruiken we de inkoopkracht van organisaties om marktpartijen uit te dagen een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen. Om dit te realiseren hanteren we veelal principes van Best Value. Deze inkoopmethodiek (ook wel bekend als prestatie-inkoop) geeft marktpartijen de ruimte om hun onderscheidend vermogen te etaleren, met als doel de leverancier te selecteren die als expert de meeste waarde aan de opdracht kan toevoegen voor het beschikbare budget.

De Best Value principes zijn zowel voor inkoopopdrachten in de private sector als in de publieke sector toepasbaar.

Inkoop professionaliseren en direct besparen 

Door het professionaliseren van inkoop realiseren we voor organisaties een gemiddelde besparing van 5 tot 10% van de jaarlijkse inkoopuitgaven. Besparingen die door organisaties direct ingezet kunnen worden. Voor gemeenten en schoolbesturen die aan het begin staan van inkoop professionalisering hebben we een  inkoopdiagnosepakket ontwikkeld om met een pragmatische insteek te kunnen starten. In een kort tijdsbestek kan beschikt worden over een inkoopactieplan – om direct aan de slag te kunnen, en naast een tevreden accountant – grip te hebben op inkoopuitgaven.