Commercieel inkopen met kansen voor anderen

Voor al uw inkoop- en aanbestedingsvraagstukken

Wilt u als school meer doen met hetzelfde inkoopbudget? 

Grip krijgen op inkoopuitgaven, voldoen aan de aanbestedingsrichtlijnen en met sociaal inkopen het verschil maken voor het onderwijs én de maatschappij?

Dat kan! Mijn naam is Jeroen Zonneveld en ik begeleid scholen met inkoop en aanbesteden.

Door anders te kijken naar inkoop, te denken buiten gebaande paden is het bij veel inkoopopdrachten mogelijk meerwaarde te realiseren voor het onderwijs én de maatschappij.

Ik begeleid inmiddels ruim 8 jaar inkoop- en aanbestedingstrajecten in het onderwijs. Het onderwijs is erg dynamisch en scholen hebben vaak te maken hebben met complexe inkoopvraagstukken.  Door mijn jarenlange ervaring als inkoper binnen het onderwijs ben ik bekend met deze uitdagingen en kan ik met pragmatische oplossingen en mijn maatschappelijke focus voor scholen het verschil maken.

Kracht van samenwerking en voordelen van éénmanszaak. Wat ik belangrijk vind is dat klanten met één contactpersoon en korte lijnen te maken hebben. Ik maak gebruik van de kracht van samenwerking door te werken met een team van (zelfstandige) specialisten. Per inkoopopdracht zoek ik binnen dit team de specialist die waarde kan toevoegen, maar klanten hebben alleen met mij te maken.

Inkoop professionaliseren en direct besparen. Door het professionaliseren van inkoop kunnen scholen jaarlijks tussen de 3 en 10% besparen op hun uitgaven. Besparingen die direct ingezet kunnen worden om het onderwijs te verbeteren. Voor scholen die aan het begin staan van inkoop professionalisering heb ik een inkoopdiagnose pakket ontwikkeld om met een pragmatische insteek te kunnen starten. In een kort tijdsbestek heeft de school een inkoopactieplan – om direct aan de slag te kunnen, grip op inkoopuitgaven en een tevreden accountant.

Een nieuwe invulling van MVO. De economie in ons land verandert in een rap tempo naar een betekeniseconomie. In de betekeniseconomie is ‘maatschappelijk van betekenis zijn’ de primaire vorm van waarde-uitwisseling.

Uit onderzoek is gebleken dat betekenisvolle bedrijven, die hun commerciële belang gebruiken om maatschappelijke doelen te verwezenlijken, de afgelopen jaren de grootste groei hebben doorgemaakt en dat in tijden van economische recessie!

Economen verwachten dat binnen vijf jaar maatschappelijk verbonden en maatschappelijk verbeterend ondernemen ofwel ‘maatschappelijk een verschil maken’ de nieuwe norm voor MVO is. Bedrijven die op de oude manier verder gaan zullen dit bekopen, want sociaal ondernemen is niet zomaar een geaccepteerde norm van ondernemen. Het wordt de norm!

Vanuit de wetenschap dat betekenis de nieuwe aanjager van economische ontwikkeling is, stoeien bijna alle grote bedrijven in Nederland op bestuurlijk niveau met de vraag hoe zakelijke groei en maatschappelijke betekenis een integraal onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.

Organisaties die hier nu mee aan de slag gaan hebben een concurrentievoordeel!

Ik adviseer en begeleid organisaties om maatschappelijk verbeterend en maatschappelijk verbonden ondernemen onderdeel te maken van hun MVO-profiel en dit te vertalen naar hun inkoopbeleid. Ook scholen raad ik aan de nieuwe norm voor MVO onderdeel te maken van hun inkoopbeleid. Hiermee wordt niet alleen het voorbeeld gegeven aan leerlingen en de maatschappij, maar ook kunnen de vruchten geplukt worden van de vele voordelen die dit met zich meebrengt.

Bekijk hier de inspirerende documentaire ‘Rendement van geluk’ – van VPRO Tegenlicht!

Sociaal inkopen en maatschappelijke impact (meerwaarde) realiseren. Inkoop- en aanbestedingstrajecten zijn een belangrijk instrument om marktpartijen uit te dagen sociaal te ondernemen en oplossingen te realiseren voor maatschappelijke problemen.

Dit noem ik met inkoop maatschappelijke impact realiseren.

Om met inkoopopdrachten de beste deal te realiseren voor de school én de maatschappij, gebruik ik vaak elementen van de Best Value benadering. Deze methode (ook wel bekend als prestatie inkoop) geeft marktpartijen de ruimte hun expertise te presenteren, met als doel tegen de beste prijs tot maatwerkoplossingen te komen.

Maatschappelijke impact realiseren door sociaal in te kopen, waar moet ik dan aan denken? Een aantal voorbeelden:

 • Het realiseren van opleidingsmogelijkheden en uitstroomplekken voor leerlingen
 • Het zorgen voor arbeidsmarkttoeleiding door samenwerking tussen de school en de leverancier
 • Het optimaliseren van het onderwijsaanbod door het organiseren van verbindingen tussen de school en de werkgeversmarkt
 • Het koppelen van het lesprogramma van leerlingen aan een door de leverancier te realiseren project
 • Het opzetten van nieuwe leerwerktrajecten door een samenwerkingsverband tussen de school en de leverancier
 • De leerlingen (en hun ouders/ verzorgers) laten profiteren van inkoopvoordelen en gunstige betalingscondities
 • Het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking
 • Het aanbieden van werkervaringsplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Scholen kunnen met commercieel inkopen kansen creëren voor anderen. Schoolbesturen die de invulling van facilitaire diensten (schoonmaak, catering, groenvoorziening, logistiek, etc.) hebben uitbesteed en door een externe partij laten verzorgen, kunnen maatschappelijke betekenis geven aan hun dienstverlening.

Dit kan door in het aanbestedingstraject marktpartijen uit te dagen sociaal te ondernemen. Een commerciële dienstverlener wordt dan gevraagd het verzorgen van de facilitaire dienstverlening te combineren met het bieden van arbeidsplaatsen of werkervaringsplekken aan mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Dit alles met als doel op een duurzame en verantwoordelijke manier te zorgen voor arbeidsmarkttoeleiding en iemand zelfstandig het minimumloon te laten verdienen.

Scholen kunnen op deze manier bijdragen aan een ‘inclusieve arbeidsmarkt’ en kansen bieden aan leerlingen van praktijkscholen of van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Wat veel organisaties niet weten is dat met deze innovatieve manier van inkopen ook invulling gegeven kan worden aan de Participatiewet!

Naast de maatschappelijke impact levert sociaal inkopen scholen ook voordelen op:

 • Je bent een voorbeeld voor leerlingen
 • Je kunt zichtbaar invulling geven aan je MVO-profiel
 • Je creëert trotse en betrokken medewerkers, klanten en stakeholders
 • Het versterkt en draagt bij aan een positief imago en identiteit
 • Het is een motor voor vernieuwing
 • Je bent een aantrekkelijke werkgever voor jonge talentvolle werknemers
 • Je kunt invulling geven aan de Participatiewet en aan Social Return verplichtingen

Aanbestedingsmethode om succesvol maatschappelijke impact te realiseren. Ik heb een blauwdruk van een inkoop- en aanbestedingsdocument ontwikkeld waarmee op een commerciële manier succesvol maatschappelijke impact gerealiseerd kan worden.

Jaarlijks wordt in Nederland voor circa 60 miljard door de overheid aanbesteed. Wat mij positief stemt is dat het toepassen van Social Return steeds vaker onderdeel uitmaakt van aanbestedingstrajecten. Helaas worden veel Social Return afspraken gekenmerkt door vrijblijvendheid, of blijkt gedurende de overeenkomst dat de impact voor de maatschappij nagenoeg nihil is.

Om dit in de toekomst te kunnen voorkomen en echt het maatschappelijke verschil te maken, voelde ik mij uitgedaagd een aanbestedingsmethode en tools te ontwikkelen om wel succesvol maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Nieuwsgierig? Neem gerust contact op.

 

Wil je ook meer weten over inkopen en meerwaarde creëren voor de school én de maatschappij? En wil je weten wat ik met Sunfield Consulting hierin voor je kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.


Projects & Consultancy

Facility management, Project management en Huisvesting

People

Interim Management, Coaching, Trainingen en cursussen en Workshops


Purchase

(Europese) Aanbestedingen, Inkoopadvies en Tenderadvies

Over ons

Over sunfield consulting

In 2015 heb ik Sunfield Consulting opgericht. Na een emotionele en heftige periode kwam ik op een keerpunt in mijn leven en kwam het besef dat ik iets moet doen. Iets doen waarmee ik het positieve verschil kan maken en hoe klein ook een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Om het verschil te kunnen maken ontstond hierdoor het idee ‘verbeter de wereld begin een bedrijf’.

Ruim vijftien jaar hou ik me met veel enthousiasme bezig met vraagstukken op het gebied van inkoop- en facility management, waarvan ik de afgelopen acht jaar achtereenvolgens werkzaam ben geweest als hoofd inkoop en consultant en hoofdzakelijk voor onderwijsinstellingen.

Jeroen Zonneveld

jeroen